Re: Самый большой


[Православная беседа] [Ответы и комментарии] [Написать ответ]


Отправлено Yurok, pan-pravoslavny - OCA, 21:20:14 01/09/2001
в ответ на: Самый большой, отправлено Обскурант, весьма ортодоксального, 21:03:58 01/09/2001
 
 
> Самый большой — это св. Патрик на 5 авеню.
 
 
samy «glavny» katolichesky v NY — eto da, a pro St.John the Divine (eto ekumenicheskii sobor, bliz Amsterdam Ave. i 110 street) pishut kak o samom bolshom (iz putevoditelei :)
 
 


Ответы и комментарии:


[Православная беседа] [Начало] [Написать ответ]